Ua
Ua

ЗГОДА НА ОБРОБЛЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Я, відповідно до вказаної мною інформації на сайті https://mebelsait.dp.ua, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю Фізичній особі-підприємцю

Сіра Вікторії Олександрівні (РНОКПП 2778312508) (далі – Підприємець) надалі володілець, дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) на наступних умовах:

1. Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері реклами, маркетингу та збору персональних даних у комерційних цілях для інформування фізичних осіб про акції та спеціальні пропозиції власника , що проводяться виробником товарів та/або продавцями таких товарів, виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів відповідно до Цивільного кодексу України, Закону України «Про рекламу», Закону України «Про захист прав споживачів», інших законів та підзаконних нормативно -правових актів, виключно для здійснення повноважень, визначених законами та на підставі згоди суб'єкта персональних даних

2. Цілі обробки персональних даних:

1) збір інформації щодо споживачів товарів;

2) виконання визначених чинним законодавством України гарантійних та інших зобов'язань перед споживачами;

3) ведення статистики звернень споживачів;

4) надання інформації споживачам про товари, їх виробника та продавців;

5) виконання вимог законодавства щодо захисту прав споживачів

6) виконання інших вимог чинного законодавства України.

3. Склад та обсяг персональних даних, що можуть збиратися та оброблятися:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місцезнаходження;

3) адреси доставки товару;

4) відомості про засоби зв'язку зі споживачем (поштова адреса, контактний номер засобу зв'язку, адреси електронної пошти тощо).

4. Строк зберігання персональних даних:

персональні дані будуть зберігатися протягом рядка, необхідного для досягнення зазначених вище мети та цілей обробки таких даних. Персональні дані можуть бути знищені після закінчення строку зберігання або у випадках, передбачених чинним законодавством України. Зберігання Персональних даних буде здійснюватись Підприємцем за своїм місцезнаходженням.

5. Порядок використання персональних даних та захист персональних даних: Персональні дані будуть використовуватись Підприємцем виключно для мети та цілей, зазначених у пунктах 1 та 2 цієї згоди відповідно до чинного законодавства України; використання персональних даних працівниками Підприємця здійснюється лише відповідно до їх трудових обов'язків. Підприємець та розпорядники персональних даних будуть вживати необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного доступу до них третіх осіб. Підприємець та розпорядники персональних даних будуть здійснювати з персональними даними дії, необхідні для мети та цілей, зазначених вище, включаючи (але не обмежуючись цим): здійснювати обробку повністю або частично в інформаційній (автоматизованій) системі та/або у картотеках персональних даних; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для зазначених цілей; реєстрацію, накопичення, адаптування, поновлення, використання, знеособлення відомостей; зберігати персональні дані протягом рядка, необхідного для зазначених цілей; знищувати персональні дані після закінчення строку їх зберігання.

6. Порядок доступу до персональних даних:

Доступ до персональних даних, зібраних Підприємцем, здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Таким чином, цією згодою на обробку моїх персональних даних я надаю Підприємцю дозвіл здійснювати будь-яку дію або сукупність дій з моїми персональними даними для цілей, зазначених вище; здійснювати збирання в обсязі, необхідному для зазначених цілей; реєстрацію, накопичення, адаптування, поновлення, використання, знеособлення відомостей про мене; зберігати мої персональні дані протягом рядка, необхідного для зазначених цілей; знищувати мої персональні дані після закінчення строку їх зберігання.

7. Права, обумовлені ст.8 Закону України 2297-VІ «Про захист персональних даних» у зв'язку з обробкою персональних даних:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь на те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти мотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним похованням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи порочити честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правової захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відгукати на згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

  

Надаючи згоду на обробку персональних даних я підтверджую, що був/ла повідомлень/а Підприємцем про 1) володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються/можуть передаватися персональні дані, 2) про місця зберігання персональних даних та 3) про свої права, обумовлені статтею 8 Закону № 2297-VІ «Про захист персональних даних» у зв'язку з обробкою моїх персональних даних для зазначеної мети.